Home


Welkom op BalenBevrijd.be.

Balen Bevrijd is een vriendschappelijke samenwerking tussen drie Balense verzamelaars en heeft tot doel de geschiedenis van Balen tijdens de Tweede Wereldoorlog te herdenken en, vooral, te behouden voor de toekomst. Meer info vindt u onder Voorstelling.

De website kan een handig hulpmiddel zijn voor geĆÆnteresseerden en biedt aan de hand van thematische hoofdstukken informatie over de voornaamste gebeurtenissen tijdens de laatste wereldoorlog onder Balen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Op het oorlogsmonument in het centrum van Balen prijkt de leuze 'Hun woord was een daad'. Het is slechts een van de vele herdenkingsmonumenten voor mensen uit Balen en Olmen die tijdens de wereldoorlogen hun leven lieten. Uit respect voor de nabestaanden en om de slachtoffers 'Nooit' te vergeten werd een inventaris van alle oorlogsslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog opgenomen onder Oorlogsslachtoffers.

Regelmatig zal de website worden bijgewerkt en aangevuld. Die nieuwe informatie wordt telkens kenbaar gemaakt bij Laatste Updates. Bij de nieuwe teksten en foto's vindt u telkens de bronvermelding. Ook zullen onze toekomstige activiteiten worden aangekondigd onder Projecten. Daar zijn tevens ook de verslagen en foto's van voorbije activiteiten te bekijken.


Welkom op Balen Bevrijd

Als verzamelaars groeien onze collecties frequent. Mede dankzij de vele schenkingen van sympathisanten zal er maandelijks een nieuw object te bewonderen zijn. Uit dankbaarheid genieten de geschonken objecten de voorkeur in de rubriek Object van de Maand. Onder Virtueel Museum is een ruimer beeld van onze drie collecties terug te vinden.

We zijn altijd op zoek naar aanvullende bronnen en informatie om de inhoud van de website zo goed en correct mogelijk weer te geven. Daarvoor doen we graag een beroep op uw inbreng. Tevens zijn we ook op zoek naar objecten uit de Tweede Wereldoorlog, zoals bijvoorbeeld helmen en soldatenuitrusting, maar ook civiele zaken zoals rantsoenzegels, lidkaarten, doodsprentjes oorlogsslachtoffers, ... We doen een warme oproep om alvast niets weg te gooien uit die periode. Gooi a.u.b. niets weg! Alleen zo kan de materiƫle herinnering aan een melancholische tijd levende worden gehouden. Mocht u ons daarbij van dienst kunnen zijn, kan u telkens Contact met ons opnemen. Wij zijn u alvast zeer dankbaar.

Hartelijk dank voor uw bezoek en veel lees- en kijkplezier.
Ook op Facebook hebben we thans een pagina.

Met vriendelijke groeten,
Balen Bevrijd.

Bram Dierckx
Tim Theunis
Tom Vanleeuwen

Ambassadeur Heemkunde Vandaag 2015

Op 14 november 2015 werden Erfgoed Balen en Balen Bevrijd verkozen tot Ambassadeur Heemkunde Vandaag !